1. Arrangementer

Fastholdelse og opkvalificeringsforløb til Detailbranchen - online kursus

Tirs. 31. marts 2020
kl. 08.00 - 16.00

hjemme - online

Vi udbyder, i samarbejde med Rybners, et 20 dages onlinekursus til ufaglærte og faglærte i detailbranchen.

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere, har du mulighed for at tilbyde dem faglig opkvalificering med mulighed for op til 100% lønkompensation

Vi udbyder, sammen med Rybners Kursuscenter, et 20 dages onlinekursus til ufaglærte og faglærte i Detailbranchen.

På kurset får du løftet dine kompetencer indenfor personligt salg, online kundeservice og rådgivning, innovation og kreativ idégenerering, markedsføring i praksis, nye forretningsideer, konkurrentanalyse samt mersalg og økonomistyring i butikken.

Virksomheder med overenskomst har mulighed for at få op til 100% dækket af medarbejdernes lønudgifter.

Al undervisning foregår online hjemme hos deltagerne. For at kunne deltage skal du have adgang til internettet og have en e-mailadresse.

Tirs. 31. marts 2020
kl. 08.00 - 16.00

hjemme - online