1. Arrangementer

Bestyrelsesuddannelse med Business Esbjerg

Tirs. 07. marts 2023
07. marts 2023
14. marts 2023
21. marts 2023
28. marts 2023
18. april 2023

Platformen, lokale Salonen
Gl. Novrupvej 14, 6705 Esbjerg Ø

Er du ejerleder, i bestyrelse i en SMV, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig.

Vil du vide mere?:

Randi Høxbro

Udviklingschef

Kontakt Randi

Pris

 1. Ikke medlem af Business Esbjerg

  25.500,00 DKK

 2. Medlem af Business Esbjerg

  16.000,00 DKK

 3. Mentor hos Business Esbjerg

  10.000,00 DKK

 4. Opkrævning via faktura

  Gratis

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar. Få en grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejdets processer, samt den kommunikation og det samarbejde, der foregår mellem bestyrelsen og direktionen i virksomheden.

Online tilmelding er lukket. Få ledige pladser – kontakt Randi direkte på 36 97 35 17.

Over 4 undervisningsgange, får du viden om hvilke opgaver og hvilket ansvar du har som bestyrelsesmedlem, samt hvordan du kan bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse.

Du får derudover indsigt i de juridiske aspekter i professionelt bestyrelsesarbejde og forståelse for samarbejdet med revisoren i virksomheden.

Forløbet tager udgangspunkt i akademiuddannelsens fag ”Grundlæggende bestyrelsesansvar”,

Pris:

Prisen for hele forløbet er inkl. 4 undervisningsgange med forplejning, undervisningsmateriale, samt eksamen.

Vi afslutter forløbet med en eksamen, hvorefter du modtager eksamensbevis for forløbet (faget består af 5 ECTS point).

Du vil derudover blive introduceret til de mest gængse problemstillinger, som du vil møde som bestyrelsesmedlem og blive rustet til at kunne løse problemstillinger og ikke mindst dilemmaer, inden for de arbejdsområder, som professionelt bestyrelsesarbejde omfatter.

Dine undervisere på forløbet er dygtige undervisere fra Smart Academy, samt dygtige erhvervsfolk og rådgivere, der alle har fingeren på pulsen omkring det tema, der er på undervisningen.

For at få mest muligt ud af tiden og netværket afslutter vi hver gang med let aftensmad, der er inkluderet i din pris.

Målgruppe:

Vi har i forløbet vægt på små- og mellemstore virksomheder, da det oftest er her, man får sin første bestyrelsespost.

Så er du ejerleder, i bestyrelse, i en SMV, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig.

Pensum og indhold:

Indhold på forløbet:

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder
 • Bestyrelsesforståelse, der leder hen på praksisnære teorier og værktøjer, der kan anvendes i dagligdagen
 • Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar samt den generelle lovgivning på området
 • Kommunikation og rapportering i bestyrelsen
 • Sammensætning af bestyrelsen, samarbejdsformer i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelsen og ejerlederen/direktionen

Vil du være mentor?

Vil du høre mere om at være mentor?

Så læs mere og tilmeld dig her:

Vi starter ud med en introduktion til det gode bestyrelsesmøde og det gode bestyrelsesarbejde, som skaber værdi for ejerlederen.

 • Årshjulet som sikrer at man når hele vejen rundt
 • Bestyrelsens forretningsorden og formandens rolle
 • Dagsorden og forberedelse til de løbende bestyrelsesmøder
 • Strategidage for at komme et spadestik dybere.
 • Samarbejdet med ledergruppen for at sikre indsigt i virksomheden
 • Bestyrelsens ansvar for selskabets organisering. Afgrænsning mellem bestyrelse og direktionens forpligtelser.
 • Forslag til løbende rapportering til bestyrelsen, herunder månedsrapporter, kommentarer til budgetafvigelser og opfyldelse af kapitalberedskabet. Hvad er nødvendigt for at bestyrelsen kan opfylde sine forpligtelser?
 • Bestyrelsens forberedelse til generalforsamling
 • Fokus på ”den værdiskabende bestyrelse” i en ejerledet virksomhed
 • Hvordan sammensættes en god bestyrelse og hvordan får man som ejerleder et godt samarbejde med bestyrelsen.

Vi slutter af med netværk og middag

Bestyrelsens ansvar, organisering og opgaver (den todelte funktion)

 • Bestyrelsens juridiske ansvar, regelrammen
 • Soft law, hard law: Corporate Governance, Selskabsloven (§115)
 • Hvem skal have en bestyrelse og hvorfor?
 • Kontrolfunktionen
 • Ejerforhold og udfordringer i ejerkredsen
 • Ejeraftaler og deres betydning
 • De grundlæggende erstatningsregler og muligheden for ansvarsforsikring
 • Udvalgte eksempler fra retspraksis og udvalgte cases fra det virkelige liv
 • Indlæg af advokat

Vi slutter af med netværk og middag

• Grundlæggende regnskabsforståelse og nøgletal
• Aflæggelse af årsregnskab, anvendt regnskabspraksis mm.
• Samarbejdet med revisor, herunder valg af revisionsform
• Kontrol med ledelsen og besvigelser Forskellige typer af erklæringer og deres betydning
• Hvordan opbygges relationen til banken?
• Finansiering og gældstruktur
• Rating og kreditgodkendelse
• Hvordan tænker banken om en selskabsbestyrelse?
• Indlæg af Kim Nikolajsen, Områdedirektør Erhverv, Nordea Esbjerg
• Indlæg af Palle H. Jensen, Partner, PWC Esbjerg

Vi slutter af med netværk og middag

 • Bestyrelsesevaluering
 • Bestyrelsens/formandens rolle overfor ejerlederen
 • Samarbejdet med ejerleder/direktør og ledergruppen
 • Fokus på kontrol eller udvikling?
 • Indlæg af Gitte Kirkegaard, Adm. Direktør og medejer, Logitrans A/S
 • Hvordan får jeg min første bestyrelsespost?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg taler med en ejerledet virksomhed
 • Netværk
 • Case: Ejerledet virksomhed (gerne fra holdet). Hvilke overvejelser har man før man etablerer en bestyrelse. Hvad forventer man som ejerleder at bestyrelsen skal bidrage med og hvordan kommer man i gang

Da dette er sidste undervisningsdag, afslutter vi igen med en fælles middag, denne gang dog i festudgave

Eksamenen bliver afholdt d. 18. april og foregår i grupper, hvor I sammen agerer som en bestyrelse.

Til eksamenen vil I blive mødt med nogle af de problemstillinger, der er vendt i løbet af forløbet.

Tiderne fordeles i løbet af kurset.

Du møder disse profiler på uddannelsen:

Henrik Dueholm Madsen – Tidl. CEO Bramidan A/S – professionel bestyrelsesmedlem Henrik har som CEO for Bramidan, stor erfaring indenfor ledelsesfeltet og samarbejdet mellem ledelse, ejerkreds og bestyrelsen. Henrik har været med til at sælge Bramidan til kapitalfonde, han har desuden været med på rejsen som medejer. Henrik har bl.a. en bestyrelsesuddannelse bag sig, og beskæftiger sig lige nu som professionelt bestyrelsesmedlem i ejerledede virksomheder.

Gitte Kirkegaard, Direktør hos Logitrans og professionel bestyrelsesmedlem hos blandt andet DI. Gitte bruger selv sin bestyrelse aktivt til udvikling, i stedet for kontrol og historik – og for mange virksomheder vil dette være en helt ny måde at bruge sin bestyrelse på. Gitte er meget aktiv i bestyrelsesdebatten, og bruges ofte som indlægsholder herom.

Palle H. Jensen Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark Palle H. Jensen er partner og kontorleder på kontoret i Esbjerg. Palle har bred erfaring med rådgivning om regnskabsmæssige forhold (både IFRS og årsregnskabsloven), skatteoptimering, strategisk rådgivning, selskabslovgivning, erhvervsdrivende fonde samt generationsskifter og køb og salg af virksomheder. Palle betjener en lang række kunder af såvel små som mellemstore og store virksomheder. Palle er anerkendt som en pragmatisk og nærværende revisor og rådgiver som hele tiden søger konstruktive løsninger.

Bo Glerup, Uddannelseschef Smart Academy. Bo har en bred erfaring i undervisning af erhvervsfolk, bl.a. indenfor regnskab, økonomistyring, ledelse og kommunikation. Bo har også ledelseserfaring fra mindre ejerledede organisationer til store internationale kapitalfondsejede virksomheder. Bo har skrevet bogen “forretningsforståelse”.

Kim Nikolajsen, Områdedirektør i Nordea med ansvar for såvel små som mellemstore og store virksomheder. Kim sidder selv i bestyrelser og er samtidig med i bestyrelsesnetværket Boardpartner.

Klaus K. Kjær,  Advokat og Partner i Dahl Advokatpartnerselskab. Klaus K. Kjær er mangeårigt bestyrelsesmedlem,- og formand i en række bestyrelser, hovedsageligt indenfor SMV segmentet. Klaus K. Kjær er uddannet certificeret bestyrelsesmedlem og medlem af Bestyrelsesadvokater unde Danske Advokater og deltager løbende i uddannelse og undervisning indenfor området.

Forløbet udbydes i samarbejde med Smart Academy og tager udgangspunkt i akademiuddannelsens fag ”Grundlæggende bestyrelsesansvar” faget består af 5 ECTS point.

Adgangskrav er min. 2 års relevant erhvervserfaring. 

Der er 18 pladser på holdet, herefter oprettes der venteliste til et evt. nyt hold. Kontakt Randi Høxbro for at høre mere.

Tirs. 07. marts 2023, 12.00 - 19.00
07. marts 2023, 12:00 - 19.00
14. marts 2023, 12:00 - 19.00
21. marts 2023, 12:00 - 19.00
28. marts 2023, 12:00 - 21.00
18. april 2023

Platformen, lokale Salonen
Gl. Novrupvej 14, 6705 Esbjerg Ø