1. Arrangementer

Bestyrelsesuddannelse med Business Esbjerg

Ons. 26. oktober 2022
26. oktober 2022
02. november 2022
09. november 2022
16. november 2022
23. november 2022

Posthuset
Torvet, 6700 Esbjerg

Er du i dag i bestyrelse, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig.

Vil du vide mere?:

Randi Høxbro

Udviklingschef

Kontakt Randi

Pris

 1. Medlem af Business Esbjerg

  15.000,00 DKK

 2. Ikke medlem af Business Esbjerg

  25.000,00 DKK

 3. Mentor hos Business Esbjerg

  9.000,00 DKK

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar. Få en grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejdets processer, samt den kommunikation og det samarbejde, der foregår mellem bestyrelsen og direktionen i virksomheden.

Over 4 undervisningsgange, får du via forløbet, der tager udgangspunkt i akademiuddannelsens fag ”Grundlæggende bestyrelsesansvar” viden om dit ansvar og hvilke opgaver du har som bestyrelsesmedlem. Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

Du får forståelse for de juridiske aspekter i professionelt bestyrelsesarbejde. Vi afslutter forløbet med en eksamen, hvorefter du modtager eksamensbevis for forløbet, d. 23. november (faget består af 5 ECTS point).

Du vil derudover blive introduceret til de mest gængse problemstillinger, som du vil møde som bestyrelsesmedlem og blive rustet til at kunne løse problemstillinger inden for de arbejdsområder, som professionelt bestyrelsesarbejde omfatter.

Dine undervisere på forløbet er dygtige undervisere fra Smart Academy, samt dygtige erhvervsfolk, der alle har fingeren på pulsen omkring det tema, der er på undervisningen.

Pris:

Prisen for hele forløbet er inkl. 4 undervisningsgange med forplejning, undervisningsmateriale, samt eksamen.

Indhold på forløbet:

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder
 • Bestyrelsesforståelse, der leder hen på praksisnære teorier/værktøjer/stile, der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar samt generel lovgivning på området
 • Kommunikation og rapportering internt såvel som eksternt i bestyrelsen
 • Samarbejdsformer i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen
 • Udvikling af egen læring og egen praksis
 • Metodeteori med fokus på problemformulering og metode

Vil du være mentor?

Vil du høre mere om at være mentor for en iværksættervirksomhed, så kontakt Troels på tl@businessesbjerg.com for at høre nærmere.

Af undervisere og indlægsholdere vil du komme til at møde:

Henrik Dueholm Madsen – Tidl. CEO Bramidan A/S – professionel bestyrelsesmedlem Henrik har som CEO for Bramidan, stor erfaring indenfor ledelsesfeltet og samarbejdet mellem ledelse, ejerkreds og bestyrelsen. Henrik har været med til at sælge Bramidan til kapitalfonde, han har desuden været med på rejsen som medejer. Henrik har bl.a. en bestyrelsesuddannelse bag sig, og beskæftiger sig lige nu som professionelt bestyrelsesmedlem i ejerledede virksomheder.

Gitte Kirkegaard, Direktør hos Logitrans og professionel bestyrelsesmedlem hos blandt andet DI. Gitte bruger selv sin bestyrelse aktivt til udvikling, i stedet for kontrol og historik – og for mange virksomheder vil dette være en helt ny måde at bruge sin bestyrelse på. Gitte er meget aktiv i bestyrelsesdebatten, og bruges ofte som indlægsholder herom.

Palle H. Jensen Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark Palle H. Jensen er partner og kontorleder på kontoret i Esbjerg. Palle har bred erfaring med rådgivning om regnskabsmæssige forhold (både IFRS og årsregnskabsloven), skatteoptimering, strategisk rådgivning, selskabslovgivning, erhvervsdrivende fonde samt generationsskifter og køb og salg af virksomheder. Palle betjener en lang række kunder af såvel små som mellemstore og store virksomheder. Palle er anerkendt som en pragmatisk og nærværende revisor og rådgiver som hele tiden søger konstruktive løsninger.

Bo Glerup, Uddannelseschef Smart Academy. Bo har en bred erfaring i undervisning af erhvervsfolk, bl.a. indenfor køb og salg af virksomheder. Bo har skrevet bogen “forretningsforståelse”.

Pensum og indhold:

Rammerne for bestyrelsesuddannelsen

 • Soft law, hard law: Corporate Governance, Nørby-udvalget, Selskabsloven (§115) og Årsregnskabsloven (§8)
 • Hvem skal have en bestyrelse?
 • Ejerforhold og ejeraftaler
 • Rapporter, opgaver og årshjul
 • Revision
 • Strategiarbejder
 • Bestyrelsens forretningsorden, herunder formandens rolle. Opbygning af dagsorden og årshjul for arbejdet
 • Bestyrelsens ansvar for selskabets organisering. Afgrænsning mellem bestyrelse og direktionens forpligtelser, herunder instrukser via politikker mv.
 • Krav til løbende rapportering til bestyrelsen, herunder budgetafvigelser, opfyldelse af kapitalberedskab mv., og incitamenters betydning. Hvad er nødvendigt for at bestyrelsen kan opfylde sine forpligtelser?
 • Aflæggelse af årsregnskab, anvendt regnskabspraksis mm.
 • Samarbejdet med revisor, herunder valg af revisionsform
 • Bestyrelsens forberedelse til generalforsamling

Bestyrelsens ansvar og opgaver (den todelte funktion)

 • Bestyrelsens juridiske ansvar, regelrammen
 • Kontrolfunktionen
 • De grundlæggende erstatningsregler
 • Udvalgte eksempler fra retspraksis
 • Hvordan opbygges relationen til banken?
 • Hvordan tænker banken om en selskabsbestyrelse?
 • Hvordan tænker banken:
 • Selskabets forretningsgrundlag
 • Ejere/Corporate governance
 • Risici
 • Økonomi og finansiering
 • Ratingsystemer og betydning for selskabet:
 • Kreditgivning
 • Prissætning
 • Revision
 • Kontrol med ledelsen og økonomi
 • Erklæringer
 • Finansiering,
 • Ejeraftaler
 • Risikostyring
 • Bestyrelsens samarbejde og fokus
 • Evaluering, udskiftning mv.
 • Fokus på compliance eller udvikling?
 • Samarbejde med direktion
 • Hvordan får jeg min første bestyrelsespost?
 • Netværk

Eksamen afholdes d. 23. november.

Tiderne fordeles i løbet af kurset.

Forløbet udbydes i samarbejde med Smart Academy og tager udgangspunkt i akademiuddannelsens fag ”Grundlæggende bestyrelsesansvar” faget består af 5 ECTS point.

Adgangskrav er min. 2 års relevant erhvervserfaring. 

 

Ønsker du opkrævning via faktura, tilmelder du dig direkte her,

Ons. 26. oktober 2022, 12.30
26. oktober 2022, 12:30 - 17.30
02. november 2022, 12:30 - 17.30
09. november 2022, 12:30 - 17.30
16. november 2022, 12:30 - 17.30
23. november 2022

Posthuset
Torvet, 6700 Esbjerg